Skip to main content
Termomodernizacja

Program „Czyste powietrze” Nowy Sącz

Od 2018 roku Program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie dla obywateli planujących wymianę starego pieca na ekologiczne źródło energii i przeprowadzenie termomodernizacji swoich domów. Dotacje obejmują wymianę okien i drzwi zewnętrznych na modele energooszczędne, co znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku, ograniczając straty ciepła zimą i zapewniając komfortowe warunki latem.

Zakres wsparcia rządowego w Programie „Czyste Powietrze”

Program obejmuje szeroki zakres działań termomodernizacyjnych, umożliwiając kompleksową modernizację domów. W ramach rządowego wsparcia, mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na:

 • Wymianę okien, drzwi zewnętrznych i balkonowych na energooszczędne modele.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Modernizację i instalację systemów grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
 • Zakup i montaż urządzeń grzewczych, fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Program umożliwia wybór spośród trzech opcji na poziomie podstawowym oraz jednej z dwóch opcji podwyższonego dofinansowania. Każda z nich różni się rodzajem działań i końcową kwotą dofinansowania.

Warto wspomnieć, że od stycznia 2022 roku program ten wprowadził trzecią część skierowaną do osób z najniższymi dochodami. Dotyczy ona mieszkańców, których miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekraczają:

 • 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych,
 • 1260 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Osoby mające prawo do zasiłków, takich jak stały zasiłek, zasiłek rodzicielski, opiekuńczy lub specjalny, mogą liczyć nawet na dofinansowanie do 90% poniesionych kosztów termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Przykładowe opcje programu Czyste Powietrze

OPCJA 1

Dotacje w tej opcji obejmują demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup oraz montaż:

 • pompy ciepła,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • izolacji przegród budowlanych, okien, bram garażowych i drzwi zewnętrznych,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

OPCJA 2

W ramach tej opcji wsparcie dotyczy zakupu i montażu elementów takich jak:

 • kotłownia gazowa,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • izolacja przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

OPCJA 3

W tej opcji wsparcie dotyczy m.in. montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz izolacji przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Przykładowe opcje rozszerzone programu Czyste Powietrze Nowy Sącz

OPCJA 1

W pierwszej z rozszerzonych opcji wsparcie obejmuje:

 • Demontaż przestarzałych źródeł ciepła,
 • Zakup i montaż nowych źródeł ciepła do celów grzewczych i podgrzewania wody użytkowej,
 • Instalacja kotłowni gazowej i mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Zakup i instalacja ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych.

OPCJA 2

 • Zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Instalacji ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych.

Dlaczego warto złożyć wniosek o dofinansowanie?

Program „Czyste Powietrze” został stworzony z myślą o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację domów. Dzięki niemu inwestorzy przyczyniają się do ochrony środowiska oraz do poprawy zdrowia i życia mieszkańców. Wsparcie rządowe obejmuje także różne prace termomodernizacyjne, mające na celu uszczelnienie i ocieplenie budynków.

Dzięki takim działaniom termomodernizacja domu zmniejsza zużycie energii potrzebnej do ogrzania nieruchomości, co przekłada się na oszczędności dla gospodarstwa domowego. Dofinansowanie może otrzymać praktycznie każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. Wszelkie niezbędne dokumenty można złożyć elektronicznie poprzez dedykowaną stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub portal gov.pl.

Poziom dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”

Poziom dofinansowania zależy od wybranej opcji podstawowej lub podwyższonego wsparcia. Opcje podstawowe obejmują dotacje w wysokości maksymalnej: 30 000 zł, 25 000 zł lub 10 000 zł. Opcje podwyższone to odpowiednio: 37 000 zł oraz 15 000 zł.

Nowa grupa o najniższych dochodach może liczyć nawet na wsparcie do 69 000 zł, pod warunkiem potwierdzenia dochodów. Od tego roku dozwolone jest łączenie dotacji z programu Czyste Powietrze Nowy Sącz z innymi lokalnymi programami, takimi jak „Stop Smog”.

Instrukcja wypełniania wniosku

Aby poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze w Nowym Sączu, należy założyć indywidualne konto na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po wypełnieniu formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną, wnioskodawca powinien wydrukować wniosek i przesłać go z załącznikami oraz własnoręcznym podpisem do odpowiedniego WFOŚiGW. W przypadku składania wniosku przez portal gov.pl należy jedynie potwierdzić autentyczność podpisem elektronicznym.

Które produkty spełniają wymogi programu „Czyste Powietrze”?

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jest kluczowym elementem termomodernizacji budynków. Produkty, które spełniają wymogi programu, muszą posiadać określone wartości współczynnika przenikania ciepła U. Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany dotyczące tych wartości, określone przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Aktualnie obowiązujące wartości współczynnika U (max) [W/m2K] to:

 • U (max) 0,9 [W/m2K] dla okien, drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieranych w pomieszczeniach ogrzewanych powyżej 16°C,
 • U (max) 1,3 [W/m²K] dla drzwi zewnętrznych i segmentowych bram garażowych.

Produkty spełniające te kryteria są w stanie sprostać wymaganiom Ministerstwa. Termomodernizacja domu powinna łączyć w sobie nie tylko estetyczny design, ale przede wszystkim oszczędność energii, dlatego warto wybierać produkty wysokiej jakości. Firma OP Invest oferuje szeroki wybór stolarki, zarówno PCV, drewnianej, jak i aluminiowej, spełniającej najwyższe standardy energooszczędności i designu.

Masz pytanie?

Przejdź na podstronę kontaktową. Możesz do nas zadzwonić, napisać, lub przyjechać do naszego sklepu!